Certificaat van deelname aan het NK legpuzzelen

Het reglement voor NK legpuzzelen Teams

Inschrijven:

 • Je bent ingeschreven voor deelname aan het NK Legpuzzelen als je je hebt ingeschreven en hebt afgerekend via de website.
 • Na inschrijving ontvang je automatisch een voorlopige bevestiging van je deelname via de e-mail. Je reservering blijft 30 minuten geldig en blijft zolang in je winkelmandje staan. Wanneer de reservering niet binnen 30 minuten is afgerekend, dan komt de inschrijving te vervallen. Reserveringen kunnen niet handmatig worden overgemaakt.
 • Inschrijvingen zijn op persoonlijke titel en niet overdraagbaar aan derden.
 • Via de e-mail zal de organisatie van het NK legpuzzelen je op de hoogte houden van het programma en verdere ontwikkelingen.
 • Annulering van de inschrijving kan onder de volgende condities:
  • Tot 6 weken voor aanvang van de wedstrijd; 100% teruggave inschrijfgeld
  • Tot 4 weken voor aanvang van de wedstrijd; 50% teruggave inschrijfgeld

Het programma:

 • Het programma van de avond/middag zal gepubliceerd worden op de website en gecommuniceerd worden via de e-mail.
 • De teams dienen zich 45 minuten tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de inschrijfbalie. Teams die te laat komen kunnen wel deelnemen aan de wedstrijd, maar er zal geen tijd gecompenseerd worden.
 • De toewijzing van de tafels zal willekeurig gebeuren. De organisatie streeft ernaar dat ieder team onder gelijke omstandigheden de puzzel kan maken.
 • Ongeveer 2,5 á 3 uur na aanvang van de wedstrijd zal de prijsuitreiking zijn. Afhankelijk van de sluitingstijd van de locatie kan daarna verder gepuzzeld worden.

Locatie voorrondes:

 • De voorrondes worden gehouden in dorpshuizen. Deze worden veelal gerund door vrijwilligers en geeft altijd een bijzondere sfeer. Het is niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen.

De wedstrijd:

 • Alle teams maken eenzelfde Jan van Haasteren puzzel van JUMBO van 1000 stukjes. Voor alle deelnemers zal het onbekend zijn welke puzzel gemaakt gaat worden.
 • Ieder team krijgt een tafel van 80 x 120 cm en vier stoelen. Per voorronde kan hiervan afgeweken worden.
 • Er mogen geen extra hulpmiddelen gebruikt worden zoals:
  • Sorteerbakjes
  • Dekselhouder
  • Digitale hulpmiddelen
  • Uitvergrotingen van de puzzel
 • De organisatie zal voor de tijdwaarneming zorgen. De eindtijd van het team stopt als alle stukjes op de juiste plaats liggen met uitzondering wanneer er stukjes ontbreken. Per ontbrekend stukje zal een tijdstraf van 10 seconde worden berekend.

Voorrondes:

 • Per voorronde zullen de 3 beste teams zich automatisch plaatsen voor de finale.
 • De teams die zich plaatsen voor de finale ontvangen een uitnodiging om in te schrijven voor de finale (kosten zijn 50% van het reguliere inschrijfgeld). Dit kan tot twee weken na de uitnodiging. Wanneer een team zich niet heeft ingeschreven, dan zal het eerst volgende team van de betreffende voorronde uitgenodigd worden.
 • De uitslag wordt gepubliceerd op de website www.nklegpuzzelen.nl

Aanvullend reglement voor NK legpuzzelen Solo & Duo

Algemeen:

 • Onderstaand reglement is een aanvullend reglement op het bestaande reglement voor het NK legpuzzelen voor Teams.
 • Je inschrijving is op naam en niet overdraagbaar aan derden. Bij het aanmelden zal hier steekproefsgewijs op gecontroleerd worden.
 • Aanmelden kan tot 20 minuten voor aanvang van de voorronde. Bij het aanmelden ontvang je een toegangsbewijs tot de puzzelarena en een plattegrond met de tafelindeling.
 • Voor iedere categorie worden er drie voorrondes gehouden met ieder 30 solisten en 30 duo’s. Uit iedere voorronde plaatsen de beste drie solisten/duo’s zich voor de finale.
 • De tafelindeling bij de voorrondes is op volgorde van inschrijven. Het is NIET mogelijk om van de tafel te wisselen.
 • De tafelindeling bij de finale is gebaseerd op de einduitslag van iedere voorronde. Het is NIET mogelijk om van tafel te wisselen
 • De jury zal zorgdragen voor een correcte tijd/eind registratie.

Tijdregistratie/uitslag

 • In tegenstelling tot de voorrondes bij het NK legpuzzelen voor Teams is er een tijdslimiet. De uitslag van iedere voorronde wordt bepaald door:
  • De tijd waarop de puzzel compleet is gelegd.
  • Wanneer de puzzel niet binnen de gestelde tijdslimiet af is, dan wordt gekeken naar het totaal aantal aangelegde stukjes. De telling gaat als volgt:
   • Alle stukjes worden geteld welke;
    • Los liggen of aan één ander stukje vastligt.
    • Alles wat met 3 stukjes of meer aan elkaar zit, telt dus mee voor het totaal aan elkaar gelegde stukjes.
    • Het aantal niet aangelegde stukjes wordt afgetrokken van het totaal (500 of 1000 stukjes) en dat is de eindscore.
    • Zie het voorbeeld aan het eind van dit reglement.
   • Van iedere voorronde wordt de top 3 einduitslag gepubliceerd. Indien mogelijk zullen wij de top 10 op een later moment bekend maken.
   • Wanneer het eindsignaal klinkt wordt er direct gestopt met puzzelen.
 • Wanneer in de finale drie solisten en/of duo’s de puzzel nog niet af hebben binnen de gestelde tijdslimiet, dan kan de organisatie de speeltijd verlengen.

Voor deelnemers aan het NK legpuzzelen Solo

 • Er zal een Jan van Haasteren puzzel gemaakt worden van 500 stukjes.
 • De maximale tijd is 60 minuten.
 • Iedere deelnemer heeft de beschikking over een tafel van 120x80cm en één stoel. Het is toegestaan staand te puzzelen aan de zijde waar de stoel staat.

Voor deelnemers aan het NK legpuzzelen Duo

 • Er zal een Jan van Haasteren puzzel gemaakt worden van 1000 stukjes.
 • De maximale tijd is 90 minuten.
 • Iedere team heeft de beschikking over een tafel van 120x80cm en twee stoelen. De stoelen staan tegenover elkaar. Het is toegestaan staand te puzzelen. Dit kan door de stoel aan te schuiven en achter de stoel staand te puzzelen.

Voorbeeld telling: Anne heeft solo een puzzel van 500 stukjes gemaakt en deze heeft ze niet afgekregen binnen 60 minuten. Ze telt nog 123 stukjes die ze niet vast heeft kunnen leggen. Dit zijn dus losse, enkele puzzelstukjes of sets van 2 stukjes aan elkaar. Haar uitslag zou dan zijn 500 - 123 = 377 gelegde puzzelstukjes.

Disclaimer. Het NK legpuzzelen Solo & Duo voor 2024 is een proef. Wij trachten deze zo correct en eerlijk mogelijk te laten verlopen. De organisatie kan gedurende de dag het programma en instructies aanpassen. Mocht het een geslaagde proef zijn, dan zal de organisatie de mogelijkheden gaan bekijken om het NK legpuzzelen Solo & Duo verder uit te rollen met meerdere voorrondes op meerdere locaties